Atenció a la gent gran

Al servei oferim “els matins dels grans”, un espai on tota aquella població major de 65 anys, troba un ventall d’activitats estimulants i enriquidores, alhora que comparteix vivències amb persones que passen pel mateix moment vital, i per tant, que comparteixen part de les mateixes inquietuds i preocupacions.
Així doncs, el “matins dels grans” compten amb :

Xerrades-Col·loquis:

ofereixen un espai de participació i autonomía de les persones grans, permetent la possibilitat de programar tallers segons la demanda. Alguns temes tractats son:
Com afrontar la jubilació
Jugant amb els nostres nets
Introducció a les noves tecnologíes
Fent de pares altre cop? Com eduquem als nostres néts
Gaudint de la nostra sexualitat i afectivitat
La pèrdua i el dol

Taller d’atenció i memòria:

20 sessions d’1 hora de durada cadascuna,
on potenciarem les capacitats cognitives
per tal de prevenir els problemes de memòria
inherents a la vellesa.

Xerrades i tallers per a casals, residències i centres cívics