Serveis

Adults

Teràpia individual
Teràpia de parella
Teràpia de grup

Nens i adolescents

Diagnòstic psicopedagògic o psicològic inicial
Teràpia individual
Teràpia en grup
Reeducació en dificultats d’aprenentatge
Assessorament psicopedagògic a les escoles bressol
Reforç escolar especialitzat per a infants amb dificultats a l’escola
Orientació laboral/ d’estudis
Passació de proves a escoles

Famílies

Consultes puntuals
Teràpia familiar
Intervenció a domicili
(Supernanny)

Serveis complementaris

Psiquiatría
Optometría
Logopèdia
Nutrició