Grup de creixement personal per dones

Espai per aprofundir en l'autoconeixement, i estimular un procés de creixement personal, a través de potenciar les propies fortaleses i capacitats.

A través d’exercicis, processos i tècniques diverses es treballarà l’autoestima i l'autoconeixement, per a processar les pors, guanyar confiança, saber “dir no”, potenciar un pensament més positiu i prendre consciència del propi valor i poder personal, afirmant la pròpia identitat.

Taller pràctic format per 12 sessions, conduït per una psicòloga.
Aportació: 72€/mes