10 Gener 2018 – Grup d’entrenament en habilitats socials en adolescents

Grup dirigit a adolescents d’educació secundària, encaminat a millorar les habilitats socials i el millor maneig emocional a través d’estratègies i recursos pràctics.

Continguts:
– La comunicació verbal i la no verbal
– Estils de comunicació: passiu, assertiu i agressiu
– Tècniques assertives
– L’escolta activa
– Defensar els propis drets, fer peticions, demandes,
crítiques…
– Les emocions i les seves funcions
– Potenciació de l’autoestima i l’autoconeixement
– Entrenament en tècniques d’autocontrol emocional
– Afrontament i resolució de conflicte
– Tècniques de relaxació

Aportació 72€ mensuals.