Psicologia Passació proves escolars

A Espai Cognoos oferim el servei d’avaluació diagnòstica escolar que consisteix en l’administració de proves als alumnes per tal d’avaluar potencialitats i necessitats educatives i emocionals.

La detecció precoç de trastorns de l’aprenentatge i emocionals afavoreix en un millor pronòstic en el desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes.

Utilitzem diferents eines i tècniques per avaluar les diferents àrees de l'aprenentatge, com ara la memòria, l'atenció i concentració, la comprensió, el raonament, la capacitat de processament, entre d'altres.

A partir de l'avaluació, fem un informe detallat que permet identificar les àrees a treballar i dissenyar un pla d'intervenció específic i adaptat a les necessitats de l'estudiant.

PASSACIÓ PROVES ESCOLARS

Espai Cognoos ofereix el servei de passació de proves psicomètriques als diferents cicles per tal de detectar possibles retards o dificultats en el desenvolupament aptitudinal, psicològic o optomètric, i fer-ne un adequat seguiment.