Slide One
Slide Two
Slide Two - copiar
Slide Three
previous arrow
next arrow

Psicopedagogia a Granollers

La intervenció psicopedagògica  consisteix en el reaprenentatge de les capacitats bàsiques per aconseguir una millora en el procés de desenvolupament i adquisició de nous coneixements. Ha d'anar dirigida al desenvolupament de les capacitats intel·lectuals bàsiques i a modificar les funcions cognitives afectades en l’infant o adolescent. Les reeducacions psicopedagògiques tenen com a objectiu general prevenir i evitar el fracàs escolar, reduir els símptomes de conducta, formar en estratègies educatives eficaces a través d'un suport de tasques d'aprenentatge, a més de fomentar un bon desenvolupament personal.

Una bona intervenció psicopedagògica permetrà dur a terme els següents canvis positius:

  • Millorar la capacitat d'atenció sostinguda, selectiva i la seva capacitat cognitiva.
  • Millorar els processos bàsics de l'aprenentatge: atenció, comprensió, percepció i memòria.
  • Facilitar l'adquisició d'hàbits d'organització i constància en el treball, l'aprenentatge de tècniques d'estudi.
  • Augmentar les expectatives educatives.

Els mètodes més efectius per realitzar una bona intervenció psicopedagògica aniran encaminats a treballar les següents àrees:

  • Problemes específics: Lectura, Escriptura i Càlcul.
  • Socialització, Competència social, Habilitats Socials.
  • Control de la impulsivitat, Reflexivitat i autocontrol.
  • Organització i ús de l'agenda.
  • Tècniques d'estudi.
  •