.

Psicologia Teràpia familiar sistèmica

TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA

La teràpia familiar té com a objectiu ajudar a la família a resoldre de forma més satisfactòria les seves dificultats, conflictes i malestars, així com millorar i afavorir la comunicació entre els diferents membres.