Psicologia Teràpia familiar sistèmica

La teràpia familiar sistèmica a Espai Cognoos és un enfocament terapèutic que cerca abordar els problemes des d'una perspectiva relacional i contextual.

A les nostres teràpies familiars, treballem amb tota la família per identificar els patrons de comunicació i les dinàmiques que poden estar afectant negativament la relació.

Utilitzem la teràpia sistèmica per identificar les interaccions disfuncionals i els conflictes que poden estar afectant la dinàmica familiar, i per facilitar la comunicació i la col·laboració entre els membres de la família.

El nostre objectiu és ajudar les famílies a desenvolupar un ambient més saludable i equilibrat.

TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA

La teràpia familiar té com a objectiu ajudar a la família a resoldre de forma més satisfactòria les seves dificultats, conflictes i malestars, així com millorar i afavorir la comunicació entre els diferents membres.