Psicologia avaluació diagnòstic

A Espai Cognoos oferim el servei d'avaluació diagnòstica per a aquelles persones que vulguin identificar de manera precisa i objectiva els problemes emocionals o d'aprenentatge que poden estar afectant-ne en la seva qualitat de vida. Utilitzem diferents eines i tècniques per avaluar diferents aspectes del funcionament cognitiu, emocional i conductual dels nostres pacients.

A Espai Cognoos invertim en la constant adquisició i actualització de noves eines per al diagnòstic i tractament, per tal de cercar la millora continua i la màxima qualitat a la nostra feina. Treballem amb eines de reconeguda eficàcia, així com materials elaborats de manera pròpia, a través de l’experiència, i per a les característiques concretes de cada infant, adolescent o adult amb qui treballem.

El procés diagnòstic s’estructura en 3 fases.

La primera consisteix en la realització de l’anamnesis  o entrevista clínica amb la família per tal de recollir el motiu de consulta, la informació pertinent i abordar els punts més rellevants de la història evolutiva.

La segona inclou diverses sessions de valoració i observació realitzades amb el nen/a, adolescent o adult, on s’administren diversos instruments estandarditzats globals  (proves psicològiques, logopèdiques i tests psicomètrics) que ens permetin conèixer millor les necessitats individuals de la persona, tant a nivell intel·lectual, conductual, com emocional i maduratiu. Aquestes proves ens permeten poder fer un procés diagnòstic per poder valorar diversos trastorns com el TDAH, TEA, Trastorns d’aprenentatges, Trastorns emocionals, Trastorn del Llenguatge, entre d’altres.

La tercera i última fase consisteix en realitzar una sessió de devolució a la família o al pacient on es lliure un informe complert i detallat amb tots els resultats obtinguts durant el procés d’avaluació diagnòstica que permet identificar les àrees a treballar i dissenyar un pla d'intervenció específic i adaptat a les necessitats del pacient. Així com s’ofereix assessorament familiar i escolar.

 

AVALUACIÓ DIAGNÒSTIC

Realitzem diagnòstics de problemes emocionals, psicològics, psicopatològics així també com de trastorns dels aprenentatges. Consisteixen en l’administració de diferents proves i tests estandarditzats que ajuden a orientar cap a un diagnòstic de la persona, independentment de la seva edat (infants, adolescents i adults).