Psicologia nens i adolescents

La teràpia per a nens i adolescents a Espai Cognoos està enfocada a l'abordatge dels problemes emocionals que afecten els joves en diferents etapes del seu desenvolupament.

Les nostres teràpies individuals i familiars estan dissenyades per ajudar els nens i els adolescents a afrontar problemes com l'assetjament escolar, l'ansietat, la depressió, la gestió emocional, problemas d’autoestima, millorar les seves habilitats socials, entre d'altres.

Oferim una atenció primerenca per a nens i nenes amb trastorn del desenvolupament, autisme o discapacitat intel·lectual, a través de sessions amb professionals especialitzats.

A Espai Cognoos, utilitzem diferents models terapèutics, com la teràpia breu estratègica, la teràpia familiar sistèmica, la teràpia cognitiu-conductual i les teràpies de tercera generació, adaptant-nos a les necessitats específiques de cada pacient.

El nostre objectiu és ajudar els joves a desenvolupar eines emocionals que els permetin enfrontar les situacions de la vida de manera saludable.

INDIVIDUAL: EMOCIONAL O TERÀPIA

S’ofereixen recursos i estratègies per fer front als problemes que presenten els infants i adolescents, ja siguin emocionals, socials, familiars o conductes desadaptatives que poden generar malestar en el seu entorn, potenciant les seves capacitats i competències personals.

Es treballa de manera global i coordinada amb la família i escola/institut, per tal d’oferir una adequada orientació.

GRUPAL: MINDFULNESS

Espai lúdic per treballar amb els nens i adolescents on a través d’exercicis i tècniques podran aprendre a frenar, gestionar la impulsivitat, potenciar la presa de consciència, millorar la regulació emocional, adquirir estratègies per gestionar ansietat i relaxar-se i aprendre a tolerar el malestar.

El grup consisteix en:

 • Iniciar als nens/adolescents en mindfulness per tal de treballar la consciència en l’aquí i ara.
 • Aprendre a gestionar les emocions, reaccions, actituds i pensaments de forma més eficaç i exitosa
 • Afavorir l’autocontrol en situacions de conflicte.
 • Proporcionar un major coneixement personal per tal de poder gestionar les reaccions emocionals.
 • Dotar als nens/adolescents d’eines per a poder tenir èxit en el seu dia a dia.

GRUPAL: HABILITATS SOCIALS ADOLESCENTS

L'entrenament en habilitats socials es basa en facilitar als adolescents que adquireixin estratègies i recursos que els ajudin a expressar de forma directa els seus drets, opinions i desitjos, sense amenaçar i sense violar els drets de les altres persones. Es pretén millorar la capacitat per a relacionar-se i comunicar-se amb els altres de forma assertiva, generant de retruc, una major autoestima.

El grup consisteix en:

 • Millorar les habilitats socials i comunicatives.
 • Conèixer i gestionar de forma adequada les pròpies emocions.
 • Afavorir l’autocontrol emocional en situacions conflictives.
 • Millorar les estratègies en la resolució dels problemes.
 • Augmentar les probabilitats d’èxit en la interacció, familiar, escolar i social.
 • Contribuir a la pressa de decisions
 • Millorar les relacions interpersonals
 • Augmentar l’autoestima

GRUPAL: HABILITATS SOCIALS PER NENS

L'entrenament en habilitats socials es basa en facilitar als infants que adquireixin estratègies i recursos que els ajudin a expressar de forma directa els seus drets, opinions i desitjos, sense amenaçar i sense violar els drets de les altres persones. Es pretén millorar la capacitat per a relacionar-se i comunicar-se amb els altres, generant de retruc, una major autoestima.

El grup consisteix en:

 • Adquirir eines per millorar la relació amb els iguals.
 • Aprendre en l’adequada gestió de les emocions.
 • Identificar problemes i dificultats pròpies i dels altres.
 • Desenvolupar la empatia.
 • Augment de l’autoestima.
 • Gestionar conflictes.
 • Escoltar altres opinions.
 • Autoregulació per tal d’ adaptar-se a les normes socials.
 • Tenir present als altres.

GRUPAL: HABILITATS SOCIALS PER NENS AMB TEA

El grup consisteix en un entrenament de les habilitats comunicatives, l’empatia, els patrons repetitius, la gestió emocional, la interacció, la resolució de conflictes, el joc... de nens amb trastorn de l’espectre autista per tal de dotar-los de recursos que el ajudin en el seu desenvolupament més òptim.

El grup consisteix en :

 • Adquirir un adequat reconeixement de les emocions
 • Ensenyar als subjectes a utilitzar un repertori d’habilitats socials que els permeti millorar les interaccions socials.
 • Reducció de l’ansietat en situacions socials problemàtiques.
 • Treballar l’empatia, llenguatge no verbal, i sentiments.
 • Autoregulació de les emocions i tolerància a l’estrès.
 • Ensenyar noves conductes adaptatives per augmentar la competència social.
 • Millorar les relacions interpersonals
 • Augmentar l’autoestima
 • Facilitar l’autoconeixement
 • Millorar les habilitats comunicatives
 • Incrementar l’autocontrol emocional
 • Contribuir a la pressa de decisions
 • Fomentar una correcta expressió emocional
 • Millorar la resolució de conflictes

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Ajudem a avaluar i concretar la orientació professional de cada alumne en clau d’interessos i motivacions vocacionals, orientació acadèmica i disseny d’itineraris educatius que responguin a la trajectòria acadèmica resultant de l’avaluació. Aquestes accions i programa han estat dissenyats per les etapes de transició acadèmica com són el canvi de cicle en ESO i el Batxillerat.

El servei d’orientació s’ofereix tant per instituts com de manera individual al nostre centre.

REEDUCACIÓ PEDAGÓGICA

Consisteix a aplicar les tècniques de la psicologia per avaluar correctament les necessitats educatives de cada infant i millorar les seves habilitats i capacitats d’aprenentatge. La metodologia de treball es basa en una reeducació psicopedagògica, individual o grupal, per millorar les dificultats de l’infant en els aprenentatges, ja sigui el raonament lògic, l’orientació viso-espacial, les capacitats mnemotècniques, l’atenció i percepció, la mecànica lectora, l’ortografia, la comprensió... així com potenciar les tècniques d’estudi.